Finnish Wish

Wish Box Toivelaatikko

Post your secret wishes here

Laita salaiset toiveesi tänne

Desire overflows the lines of communication.

Kaipaus ylikuormittaa kommunikaatiolinjat.

All the things you can never say.

Kaikki asiat joita et voi koskaan sanoa.

Can I wake up in your arms? Embrace me.

Voinko herätä käsivarsiltasi? Syleile minua.

I just want someone to want me.

Haluan vain jonkun haluavan minua.

Falling out of the world into your ocean

Putoamassa maailmasta mereesi

Feeling invisible. No GPS marks my location

Tuntuu näkymättömältä. Mikään GPS ei merkitse sijaintiani

There is no technology for mapping the state of the human heart.

Ihmissydämen tilan kartoittamiseen ei ole teknologiaa.

Locating desire. I want to connect with you.

Kaipausta paikallistamassa. Haluan yhdistyä kanssasi.

Love cannot be mediated by technology.

Rakkautta ei voi välittää teknologian avulla.

I want to feel your skin against mine.

Haluan tuntea ihosi omaani vasten.

Is there a place in your heart for me?

Onko sydämessäsi paikka minulle?

Does anyone receive these signals? Can you read me?

Vastaanottaako kukaan näitä signaaleja? Voitko lukea minua?

Crying for no reason in public places.

Itkemässä ilman syytä julkisilla paikoilla.

The body is inescapable. I need to feel you.

Kehosta ei voi paeta. Tarvitsen tuntea sinut.

The smell of straw in blueberry soup reminds you of a childhood farm.

Korren tuoksu mustikkakeitossa muistuttaa sinua lapsuuden maatilasta.

Lighthouse on a tiny rocky outcrop, blinking into the night.

Majakka pienellä kivisellä luodolla, vilkuuen yöhön.

Every time you look at me, I fall deeper.

Joka kerta kun katsot minuun, putoan syväemmälle.

Desire cannot be mapped on GPS

Kaipausta ei voi kartoittaa GPS:llä.

I need a map for your heart.

Tarvitsen kartan sydämeesi.

What are the territories and borders of your heart?

Mitkä ovat sydämesi territoriot ja rajat?

Who can cross them?

Kuka saa ylittää ne?

I want to move through you into pure sensation.

Haluan liikkua lävitsesi puhtaaseen aistimukseen.

I have a crush on you.

Olen ihastunut sinuun.

Would you like to share this dance?

Haluaisitko jakaa tämän tanssin?

You said something, it was really important.

Sanoit jotain, se oli hyvin tärkeää.

If you ever get close to a human and human emotion, be ready to get confused.

Jos koskaan pääset lähelle ihmistä ja ihmistunnetta, valmistaudu hämmentymään.

It gets messy.

Siitä tulee sotkuista.

The ice fairies visited last night.

Jääkeijut vierailivat viime yönä.

The heart remains a child.

Sydän säilyy lapsena.

Standing on the street, laughing.

Seisomassa kadulla, nauraen.

We are connected.

Meillä on yhteys.

Network error

verkkovirhe

 

2003- … | ‘Aware’ Project/Platform | Media Lab UIAH | Helsinki -Finland

Collaboration with Andrew Paterson, John Evans, Markus Ort & Aki Pöykiö
http://mlab.uiah.fi/~apaterso/projects.html

The Aware platform is a design tool and a production environment. It allows for collective publication and syndication of mobile media. Working from the lowest common technological denominator to maintain flexibility and inclusiveness, a person can use whatever media capture-device they have available. More important is, what contextual information is associated – such as proximity, location, temporality, theme and event. Aware focuses upon bundling these relationships, both automatic and given, to the media. Contributions are made via a networked-device, using common protocols such as email, SMS, MMS, or a custom application.

[Online database & media-capture mobile phones]

http://mlab.taik.fi/~apaterso/workshops.html

Advertisements